Samhälle Om elbilar - 1000 frågor (typ)

Min fetning: De flesta dieselbilar går att köra på hvo( även om flera biltillverkare inte behåller garantin då...) så de blir rätt miljövänliga då, spec. eftersom hvo går att producera lokalt, på tallolja som är en restprodukt av från bla pappersindustrin.
Ska man köpa en ny bil är det ju dum att köpa en dyr dieselbil och sen använda ett bränsle så att man förlorar garantin, men i övrig så är hvo ett bra alternativ
 
Det finns ganska gott om litium faktiskt. Sen används litium till många olika batterier och gruvdriften är ganska smutsig men tillgången till litium är ganska stor och täcker behovet flera år fram. Det är klart det kostar energi att reversers den kemiska processen, det är ju det som sker när man laddar batteriet. Återvinningen av batterierna handlar ju om att utvinna metallerna för att kunde använda dessa igen, och den processen måste definitivt bli bättre. Litiumbatterier är även den vanligaste typen av batterier i mobiltelefoner och annan elektronik.

Jag förstår faktiskt inte alls varför det har blivit så populärt att påstå att elbilar än sämre för miljön än bensin eller dieselbilar. Det finns problem med produktionen av batterierna, men det gör dom fortfarande inte lika dåliga som bensin och dieselbilar. Sen har elbilarna stor potential att bli ännu bättre för miljön genom ny och bättre teknik. Det har inte bensin och dieselbilarna eftersom dessa förbränner fossila bränslen och därmed aldrig kan bli hållbara.
Sluta nu, en bil med förbränningsmotor, använder inte nödvändigtvis fossila bränslen.

Den kan gå på Etanol, den kan gå på HVO, RME, Biogas, eller andra förnybara bränslen.

Dessa bränslen kan tillverkas på väldigt miljö- och klimatvänliga sätt (exempelvis restprodukter från pappersmassa tillverkning, biogas via sophantering eller rötat slam), eller på sämre sätt (t.ex. palmolja).

Väljer man "rätt" bränsle, så klår man elbilen i att vara klimatvänlighet, helt problemlöst.

Laddar man elbilen med "fel" (med kol-, naturgas- och/eller oljeel) el, så är alltid elbilen ett sämre val, t.o.m än en diesel som körs på fossilt bränsle, eftersom dess livscykel kostnad miljömässigt är så mycket större.


Jag blir väldigt störd av att man blandar bort korten, genom att stipulera att fordon med förbränningsmotor självklart körs på sämsta sortens "fuldiesel", med minimal rening av NOX-gaser, och inte sällan kallar förbränningsmotordrivna bilar för "fossilbilar".

KL

Vet ni att det spelar roll, var ni tankar, för hur stor andel förnybart det finns i bränslet, i synnerhet dieseln?

Hos ett bolag, så garanteras minst 50 % förnybart av skogsråvara, hos andra cirka 40 % (kan vara RME av palmolja, och hos de som endast uppfyller minimikraven, 25 % (kan vara RME).
 
Ska man köpa en ny bil är det ju dum att köpa en dyr dieselbil och sen använda ett bränsle så att man förlorar garantin, men i övrig så är hvo ett bra alternativ
Nu är du ute och cyklar igen.

Allt fler nya dieselbilar är "godkända" för HVO, och det går dessutom att tanka diesel som är godkänd för alla bilar redan idag, som består av minst 50% förnybart från restprodukter från pappersmassaindustrin.
 
Livslängden och räckvidden har länge varit hindrade för elbilar, det stämmer. Men utvecklingen går framåt och bättre batterier utvecklas, samt bättre produktion. Jag tänker att man genom att ändå köpa en elbil kan stötta den utveckligen, till skillnad från fossildrivna bilar som aldrig kan bli hållbara. När det gäller mobilbatterierna så tror jag en anledningen till att de börjar bli sämre efter två år är att tillverkarna inte är intresserad av att göra batterier som håller länge. Tror säkert det skulle gå att tillverka mobilbatterier som håller längre om viljan fanns. Till exempel batterier i datorer håller ju betydligt längre en två år.
Nu ställer du upp en falsk analogi:

En förbränningsmotordriven bil, kan drivas av förnybara bränslen.

Den är inte per definition driven av fossila bränslen.
 
Nu ställer du upp en falsk analogi:

En förbränningsmotordriven bil, kan drivas av förnybara bränslen.

Den är inte per definition driven av fossila bränslen.
Nu skrev jag ju fossildriven bil, en förbränningsmotordriven bil behöver inte vara driven av fossila bränslen men det var inte det jag skrev om. En bil som drivs av förnybara bränslen är ju inte en fossildriven bil.
 
Det finns ganska gott om litium faktiskt. Sen används litium till många olika batterier och gruvdriften är ganska smutsig men tillgången till litium är ganska stor och täcker behovet flera år fram. Det är klart det kostar energi att reversers den kemiska processen, det är ju det som sker när man laddar batteriet. Återvinningen av batterierna handlar ju om att utvinna metallerna för att kunde använda dessa igen, och den processen måste definitivt bli bättre. Litiumbatterier är även den vanligaste typen av batterier i mobiltelefoner och annan elektronik.

Jag förstår faktiskt inte alls varför det har blivit så populärt att påstå att elbilar än sämre för miljön än bensin eller dieselbilar. Det finns problem med produktionen av batterierna, men det gör dom fortfarande inte lika dåliga som bensin och dieselbilar. Sen har elbilarna stor potential att bli ännu bättre för miljön genom ny och bättre teknik. Det har inte bensin och dieselbilarna eftersom dessa förbränner fossila bränslen och därmed aldrig kan bli hållbara.
Även om det finns gott om litium, så är brytningen inte vare sig socialt hållbar, eller särskilt miljö- eller klimatvänlig.

Det är dock inte bara litium som behövs i större utsträckning till elbilar, än till bilar med förbränningsmotorer, utan även ännu mer av de där så kallade "sällsynta jordartsmetallerna".

Brytningen av både Litium och de andra metallerna, sker i stora dagbrott, där det också finns slamdammar med med giftiga brytningsrester.
Mycket av brytningen sker i länder där kontrollsystem och regelverk inte riktigt fungerar, och brustna dammar kan orsaka enorma miljökatastrofer.

Senaste exemplet: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/4dxAkR/minst-17-doda-nar-damm-brast-i-brasilien

Det skulle nog vara lämpligt, att först lösa problemen runt brytningen av råvara, och så problemen runt tillverkning av batterier och andra delar, samt problemen med återvinning av elbilsbatterier, innan man fullskaligt börjar pumpa ut produkten "elbil" på marknaden...
 
Jag är säker på att det finns problem med elbilar men jag har hittills inte stött på hållbara argument för att de skulle vara sämre än bensin eller dieseldrivna bilar. De flesta som argumenterar mot elbilar verkar dessutom ha en del klimatförnekelse i sig generellt eller på andra sätt har något motstånd mot förändringarna.

Men iaf. Jag har inte granskat detta i detalj men sett livscykelanalyser där elbil är betydligt bättre än bensin/diesel. Då är ju produktion och avfallshantering inräknat.

Självklart är det viktigt vart elen kommer från. Men i detta så går ju många igång och säger typ ”det skulle aldrig räcka om alla kör elbil” men det är ju ett absurt argument. I sverige har vi ju en hög andel ren el och den andelen lär väl öka i framtiden.

Sen tänker jag att man behöver välja typ av elbil utifrån behov. Kör man främst i tätort i låga hastigheter är ju en elhybrid som genererar egen el ett bra alternativ. Då behöver man inte tänka på laddning eller smutsig el alls. Däremot är det ett uselt alternativ om man kör mkt på motorväg/landsväg.

Jag tänker definitivt byta till någon form av elbil i framtiden. Kanske när nuvarande bil ska bytas ut.
 
Jag läste lite nu om sveriges elproduktion och förbrukning.

Här är en länk till energimyndigheten som beskriver statistik för 2017:
http://www.energimyndigheten.se/nyh...duktionen-och-nettoexporten-av-el-under-2017/

Där finns bland annat den här tabellen:
1557856819646.gif


Vi producerar alltså mer el i sverige än vi gör av med.

Jag blev nyfiken på det här med ”konventionell värmekraft” och hur mkt av det som är kolkraft eller dylikt i sverige. Förstod att majoriteten där är fjärrvärmeverk. Hittade den här länken:
https://www.naturvardsverket.se/Sa-.../Vaxthusgaser-utslapp-fran-el-och-fjarrvarme/

Där framgår att utsläppen från dessa värmeverk minskar eftersom vi framförallt eldar avfall och biomassa.

Omställningen till ren el går ju framåt hela tiden, så vi kommer säkert bara producera mer och mer ren el i framtiden. Jag har jättesvårt att se att vi skulle behöva importera en massa el eller börja elda mer kol osv även om fler börjar köra elbil.
Nu har vi visserligen en stor andel kärnkraft, men jag tänker att utvecklingen kommer gå framåt på alla fronter innan all vår kärnkraft läggs ner.
I den första länken står det dessutom att vi ökade elproduktionen 2017 trots att en reaktor stängdes.

Det känns helt enkelt hoppfullt!
Ja, elbilar innebär ökad elanvändning men samtidigt så blir mer och mer av vår teknik mindre elkrävande (ex hushållsmaskiner) och vi blir mer och mer medvetna på en samhällsnivå om att spara på elen.
Det kommer dessutom mer och mer produktion av ren el. Vi har ju potential att öka solenergin mer. Ett bra exempel där är parkeringshuset jag hyr plats i, det är fullt av laddstolpar men har också hela fasaden full av solpaneler/solceller (kan ej termerna).
 
Jag har gått ett gäng miljökurser på universitetet och frågat denna fråga till många lärare. Dom har egentligen inget rakt svar, men brukar säga såhär:
Bensin, släpper ut mer koldioxid, sämre för klimatet.
Diesel, släpper ut mer partiklar, farligare för människor.

Så följdfrågan av mig har varit: "så bor jag på landet är en dieselbil bättre?" Och dom har sett lite tveksamma ut, men svarat ja.
Vad säger dom om HVOn, som är en ersättare till diesel?

---
Angående ämnet så känner jag mig en smula skeptisk till elbilar, vet inte om jag gillar tysta bilar, det är bättre bilar hörs när de kommer, sen om jag aldrig vet till 100% vartifrån elen kommer ifrån, så känns det väl sådär om man tänker ur miljöaspekt, vill i så fall ha el från "rena" kraftanläggningar och t ex inte från smutsig kolkraft (som ett väldigt starkt exempel). Hur gör man vid t ex strömavbrott och måste ta sig och batteriet är urladdat?
 
Personligen så tror jag mer på förnybara drivmedel som bioetanol, biogas eller biodiesel, åtminstone under en överskådlig framtid. Speciellt i ett land som Sverige där det finns gott om skog och andra råvaror för drivmedelsproduktion samt att många bilar som idag går på fossila bränslen går att konvertera till att åtminstone gå på till största delen biodrivmedel med ofta relativt små medel om än att det kan förkorta livstiden på fordonet.
Batterier har i dagsläget alldeles för miljövidrig tillverkningsprocess, för dålig hållbarhet och räckvidd samt att elnätet i dagsläget saknar kapacitet för att tillgodose efterfrågan om alla skulle byta till elbil och det är ingen som kommit med en hållbar lösning för hur det ska åtgärdas. Solpaneler är bra men tillverkar generellt inte el på nätterna när de flesta vill ladda sina bilar.

Om man istället kan konvertera redan existerande bilar till miljöbränsle och på så sätt återbruka redan existerande fordon istället för att tillverka en helt ny bil med batteri så ska det bra mycket till för att elbilen ska vara mer miljövänlig totalt.
 
Senast ändrad:
Jag förstår faktiskt inte alls varför det har blivit så populärt att påstå att elbilar än sämre för miljön än bensin eller dieselbilar. Det finns problem med produktionen av batterierna, men det gör dom fortfarande inte lika dåliga som bensin och dieselbilar. Sen har elbilarna stor potential att bli ännu bättre för miljön genom ny och bättre teknik. Det har inte bensin och dieselbilarna eftersom dessa förbränner fossila bränslen och därmed aldrig kan bli hållbara.
Förstår du inte? Jag tycker det är ganska klart som korvspad. Bara att läsa bensinupprorstråden och konstatera att korrelationen är typ 100 % mellan ”buhu det absolut värsta med klimatkrisen är att det inte är lika billigt att köra runt som jag vill i min bensinbil” och ”elbilar är minsann mycket sämre för miljön!”

Ja jag raljerar. Rätt så rejält till och med. Det
 
Vad säger dom om HVOn, som är en ersättare till diesel?

---
Angående ämnet så känner jag mig en smula skeptisk till elbilar, vet inte om jag gillar tysta bilar, det är bättre bilar hörs när de kommer, sen om jag aldrig vet till 100% vartifrån elen kommer ifrån, så känns det väl sådär om man tänker ur miljöaspekt, vill i så fall ha el från "rena" kraftanläggningar och t ex inte från smutsig kolkraft (som ett väldigt starkt exempel). Hur gör man vid t ex strömavbrott och måste ta sig och batteriet är urladdat?
Man kan säker göra så att bilarna låter lite om många anser det viktigt ;)

Ang elen - jag skrev ett inlägg ovan med länkar om svensk elproduktion. Vi har ju väldigt lite dålig el i sverige.
 
Man kan säker göra så att bilarna låter lite om många anser det viktigt ;)

Ang elen - jag skrev ett inlägg ovan med länkar om svensk elproduktion. Vi har ju väldigt lite dålig el i sverige.
Men kommer den svenska elen räcka om alla byter till elbilar?

Undrar fortfarande hur gör man vid t ex strömavbrott och måste ta sig med bil och batteriet är urladdat?
 
Är ju inte kalla vinterdagar året runt, och på en laddning kommer du väldigt långt.


Eller så använder man det så mycket det går under året för att minska laddningar på andra ställen?
Jag tror att hur man än löser vilken problematik det än vara månde, så kommer solvärmeladdning vara väldigt marginell.
 
Nu har vi visserligen en stor andel kärnkraft, men jag tänker att utvecklingen kommer gå framåt på alla fronter innan all vår kärnkraft läggs ner.
I den första länken står det dessutom att vi ökade elproduktionen 2017 trots att en reaktor stängdes.
Om du läser din tabell, så ser du att kärnkraften ökade elproduktionen 2017 trots att en reaktor stängdes.
 
Men kommer den svenska elen räcka om alla byter till elbilar?

Undrar fortfarande hur gör man vid t ex strömavbrott och måste ta sig med bil och batteriet är urladdat?
Det är ju inte realistiskt att alla kommer byta till elbil. Dels för att många förmodligen kommer inse att de klarar sig utan bil, en del kommer köra andra miljöbilar med ex biogas och dessutom - en hel del av de som har elbil kommer köra elhybrid där bilen genererar sin egen el och alltså aldrig belastar elnätet.

Som det ser ut idag så verkar vi producera mer el än vi gör av med. Man kan tänka att tekniken kommer innebära att alla våra elprylar blir snålare och snålare och sverige lär ju fortsätta bygga ut för att öka produktionen vatten-, vind- och solel.

Det kommer ta jättemånga år innan elbil blir vanligt. Folk har ju inte råd och dagens utbud passar inte alla. Utvecklingen hinner gå framåt under tiden.

Ja om man har kört slut på batteriet och det är strömavbrott så får man väl ta sig på annat sätt eller vänta. Det är ju inte jätteofta vi har långa strömavbrott och dessutom ganska få personer som då är helt utelämnade. Många kan ta sig fram på alternativa sätt om de måste.
 
Vad säger dom om HVOn, som är en ersättare till diesel?

---
Angående ämnet så känner jag mig en smula skeptisk till elbilar, vet inte om jag gillar tysta bilar, det är bättre bilar hörs när de kommer, sen om jag aldrig vet till 100% vartifrån elen kommer ifrån, så känns det väl sådär om man tänker ur miljöaspekt, vill i så fall ha el från "rena" kraftanläggningar och t ex inte från smutsig kolkraft (som ett väldigt starkt exempel). Hur gör man vid t ex strömavbrott och måste ta sig och batteriet är urladdat?
Från och med 2021(?) är det lagkrav på att elbilar ska låta i låga hastigheter. Det blir bra för idag är de faktiskt något av en trafikfara i miljöer där det är mycket gångtrafikanter och cyklister.
 
Elbilar ska generera mer mikroskräp från däcken än vad vanliga förbränningsmotorer gör - detta beroende dels på att elbilsmotorer 'vibrerar annorlunda' än förbränningsmotorer, samt att elbilens vridmoment är mycket högre - båda är ofördelaktigt för däckens livslängd.

Elbilar sägs 'äta däck'.
Kört ca 9000mil på ett set däck till elbilen här hemma, skulle vilja hävda det inte stämmer för alla. Dessutom är jag blyfot när jag kör. Vad är det som skulle kunna skapa vibrationer som äter däck är en fundering som slår mig.

Tillägger kring alla myter att man inte kan köra långt, med rätt elbil som har kylning för snabbladdning är det absolut inga problem. Kört från vaasa i Finland via färja till Umeå, ner till norra Tyskland, samt hela Sveriges bredd. Många gånger...
 

Hästmänniska och Häst

Hästavel och Grenar

  • Suarez?

Hund, Katt och Andra djur

Allmänt, Fritid och Barn

  • Vinterföräldrar 2019/2020

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Upp