Samhälle Om elbilar - 1000 frågor (typ)

Jag läste lite nu om sveriges elproduktion och förbrukning.

Här är en länk till energimyndigheten som beskriver statistik för 2017:
http://www.energimyndigheten.se/nyh...duktionen-och-nettoexporten-av-el-under-2017/

Där finns bland annat den här tabellen:Visa bifogad fil 29717

Vi producerar alltså mer el i sverige än vi gör av med.

Jag blev nyfiken på det här med ”konventionell värmekraft” och hur mkt av det som är kolkraft eller dylikt i sverige. Förstod att majoriteten där är fjärrvärmeverk. Hittade den här länken:
https://www.naturvardsverket.se/Sa-.../Vaxthusgaser-utslapp-fran-el-och-fjarrvarme/

Där framgår att utsläppen från dessa värmeverk minskar eftersom vi framförallt eldar avfall och biomassa.

Omställningen till ren el går ju framåt hela tiden, så vi kommer säkert bara producera mer och mer ren el i framtiden. Jag har jättesvårt att se att vi skulle behöva importera en massa el eller börja elda mer kol osv även om fler börjar köra elbil.
Nu har vi visserligen en stor andel kärnkraft, men jag tänker att utvecklingen kommer gå framåt på alla fronter innan all vår kärnkraft läggs ner.
I den första länken står det dessutom att vi ökade elproduktionen 2017 trots att en reaktor stängdes.

Det känns helt enkelt hoppfullt!
Ja, elbilar innebär ökad elanvändning men samtidigt så blir mer och mer av vår teknik mindre elkrävande (ex hushållsmaskiner) och vi blir mer och mer medvetna på en samhällsnivå om att spara på elen.
Det kommer dessutom mer och mer produktion av ren el. Vi har ju potential att öka solenergin mer. Ett bra exempel där är parkeringshuset jag hyr plats i, det är fullt av laddstolpar men har också hela fasaden full av solpaneler/solceller (kan ej termerna).
Det är ett politiskt beslut att Sverige ska exportera el, trots kapacitetsproblem och effektbrist i södra Sverige. En del av exporten går till våra nordiska grannländer, som exvis Finland. I det nordiska samarbetet ingår det även att under- eller överskott regleras efter bästa pris, så många gånger är det billigare att reglera bort svensk vindkraftsel i Danmark eller spilla bort vatten i Norge. I Sverige får vindkraftsproducenterna betalt för att producera el även om det innebär att vi även tvingas betala för att reglera bort ett överskott utomlands, om det inte räcker att spilla bort vatten i de svenska kraftstationerna som nu när det blir varmare och magasinen i norr fylls på med vatten.

Jag kommer fortsätta köra dieselbil om jag bor så jag måste ha bil, som nu. Bl a Citroën och Peugeot går att köra på HVO utan restriktioner och senast förra gången jag tankade blev det HVO. Tyvärr finns det inte så många tankställen som har HVO, jag känner bara till ett så jag passar på att tanka när jag är i Uppsala. Diesel är mindre miljöskadligt än bensin, sämre för människor att inandas men som sagt mindre skadligt för miljön, inte bättre.

Värme- och gasverk ger klimatavtryck eftersom de generellt eldas med gas, kol, flis, torv och sopor som till stor del importeras med båt. Räknar du dessutom bort kärnkraften har vi ett underskott som ersätts med import och då en hel del kolkraftsel från Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Vi importerar idag gas från norska oljefält för att producera el och värme. Nu vid årsskiftet ska det stängas ner mer kärnkraft, inga nya kraftverk har byggts i södra Sverige för att täcka det elunderskottet som uppstår vilket vilket medför kraftigt höjda elpriser i både område 3 och 4, men framförallt i område 4.
 
Från och med 2021(?) är det lagkrav på att elbilar ska låta i låga hastigheter. Det blir bra för idag är de faktiskt något av en trafikfara i miljöer där det är mycket gångtrafikanter och cyklister.
Det var lite det där jag tänkte på med hur tysta det är - trafikfaran.
 
Det är ju inte realistiskt att alla kommer byta till elbil. Dels för att många förmodligen kommer inse att de klarar sig utan bil, en del kommer köra andra miljöbilar med ex biogas och dessutom - en hel del av de som har elbil kommer köra elhybrid där bilen genererar sin egen el och alltså aldrig belastar elnätet.

Som det ser ut idag så verkar vi producera mer el än vi gör av med. Man kan tänka att tekniken kommer innebära att alla våra elprylar blir snålare och snålare och sverige lär ju fortsätta bygga ut för att öka produktionen vatten-, vind- och solel.

Det kommer ta jättemånga år innan elbil blir vanligt. Folk har ju inte råd och dagens utbud passar inte alla. Utvecklingen hinner gå framåt under tiden.

Ja om man har kört slut på batteriet och det är strömavbrott så får man väl ta sig på annat sätt eller vänta. Det är ju inte jätteofta vi har långa strömavbrott och dessutom ganska få personer som då är helt utelämnade. Många kan ta sig fram på alternativa sätt om de måste.
Även om inte alla gör det är det aldrig fel att tänka framåt och vara förberedd på det, i värsta fall står man där med händerna i kläm.
 
Det är ett politiskt beslut att Sverige ska exportera el, trots kapacitetsproblem och effektbrist i södra Sverige. En del av exporten går till våra nordiska grannländer, som exvis Finland. I det nordiska samarbetet ingår det även att under- eller överskott regleras efter bästa pris, så många gånger är det billigare att reglera bort svensk vindkraftsel i Danmark eller spilla bort vatten i Norge. I Sverige får vindkraftsproducenterna betalt för att producera el även om det innebär att vi även tvingas betala för att reglera bort ett överskott utomlands, om det inte räcker att spilla bort vatten i de svenska kraftstationerna som nu när det blir varmare och magasinen i norr fylls på med vatten.

Jag kommer fortsätta köra dieselbil om jag bor så jag måste ha bil, som nu. Bl a Citroën och Peugeot går att köra på HVO utan restriktioner och senast förra gången jag tankade blev det HVO. Tyvärr finns det inte så många tankställen som har HVO, jag känner bara till ett så jag passar på att tanka när jag är i Uppsala. Diesel är mindre miljöskadligt än bensin, sämre för människor att inandas men som sagt mindre skadligt för miljön, inte bättre.

Värme- och gasverk ger klimatavtryck eftersom de generellt eldas med gas, kol, flis, torv och sopor som till stor del importeras med båt. Räknar du dessutom bort kärnkraften har vi ett underskott som ersätts med import och då en hel del kolkraftsel från Danmark, Tyskland, Polen och Litauen. Vi importerar idag gas från norska oljefält för att producera el och värme. Nu vid årsskiftet ska det stängas ner mer kärnkraft, inga nya kraftverk har byggts i södra Sverige för att täcka det elunderskottet som uppstår vilket vilket medför kraftigt höjda elpriser i både område 3 och 4, men framförallt i område 4.
Om det blir problem med elförsörjningen hoppas jag att man fattar nya beslut isf.

Gällande sista stycket så lade jag in en länk från naturvårdsverket där det står att utsläppen från värmeverken minskar eftersom vi främst eldar bioavfall och biomassa.

Än så länge har vi ju kärnkraften och jag har iaf hopp om att saker hinner hända innan den är borta helt.
 
Vad säger dom om HVOn, som är en ersättare till diesel?

---
Angående ämnet så känner jag mig en smula skeptisk till elbilar, vet inte om jag gillar tysta bilar, det är bättre bilar hörs när de kommer, sen om jag aldrig vet till 100% vartifrån elen kommer ifrån, så känns det väl sådär om man tänker ur miljöaspekt, vill i så fall ha el från "rena" kraftanläggningar och t ex inte från smutsig kolkraft (som ett väldigt starkt exempel). Hur gör man vid t ex strömavbrott och måste ta sig och batteriet är urladdat?
Jag har inte frågat, jag frågade då jag tänker byta bil typ nästa år och el inte är aktuellt på grund av priset. Så det var bara bensin och diesel vi jämförde :)
 
Om det blir problem med elförsörjningen hoppas jag att man fattar nya beslut isf.

Gällande sista stycket så lade jag in en länk från naturvårdsverket där det står att utsläppen från värmeverken minskar eftersom vi främst eldar bioavfall och biomassa.

Än så länge har vi ju kärnkraften och jag har iaf hopp om att saker hinner hända innan den är borta helt.
Du får fråga dig var bioavfallet och biomassan kommer ifrån, som Fortums importerade flis från Brasilien som kommer med båt ... = regnskog. :crazy:
 
Förstår du inte? Jag tycker det är ganska klart som korvspad. Bara att läsa bensinupprorstråden och konstatera att korrelationen är typ 100 % mellan ”buhu det absolut värsta med klimatkrisen är att det inte är lika billigt att köra runt som jag vill i min bensinbil” och ”elbilar är minsann mycket sämre för miljön!”

Ja jag raljerar. Rätt så rejält till och med. Det
Jag trodde vi hade kommit ifrån det där
 
Det skulle nog vara lämpligt, att först lösa problemen runt brytningen av råvara, och så problemen runt tillverkning av batterier och andra delar, samt problemen med återvinning av elbilsbatterier, innan man fullskaligt börjar pumpa ut produkten "elbil" på marknaden...
Du menar precis som man har gjort med mobiltelefoner och laptops?
 
Du menar precis som man har gjort med mobiltelefoner och laptops?
Ja faktiskt. Konsumentelektroniken är en jättebov som det inte talas om så mycket längre. Där pratade man tidigt (slutet på -80-talet) om återviningen av materialen hos dom tillverkande bolagen. Men sen dog den debatten ut eftersom det var viktigare att få ut "årets modell" och att sälja mer :banghead:
Guden mammon regerar i världen, tyvärr!
 
Du menar precis som man har gjort med mobiltelefoner och laptops?
Ja, det är så "vi" borde ha gjort.

Istället så har vi varit tekniknaiva, och bara slurpat i oss de fantastiska nya prylarna, som vi dessutom byter ut, när nästa nya modell dyker upp.

Elbilshajpen drivs av bilindustrin, för att kunna sälja nya (fler) bilar.
Tillsammans med politiker som har svåra miljöproblem (så till den milda grad att luften dödar människor i allt snabbare takt) med luftkvaliteten i vissa regioner och städer, och som dels ororar sig för sin befolknings hälsa, men också oroar sig för att den dåliga miljön, ska orsaka folkliga uppror (t.ex. i Kina). Detta gäller många storstäder och storstadsområden i världen, varav många ligger i länder utan verklig demokrati, och som dessutom har tillgång till fossil energi som kol eller olja, som kan eldas på behörigt avstånd från städerna.


VW koncernen t.ex. har, med sitt fusk runt mätmetoderna för förbränningsmotorer, målat in sig i ett hörn, och behöver ägna sig åt "greenwashing", t.ex. genom att sälja bilar som inte ger utsläpp alls i sitt närområde, för att upprätthålla företagets lönsamhet.

Klimatfrågan är i det här perspektivet mindre intressant för de ovan nämnda aktörerna. Det är att bli populär som politiker, eller lönsam som företag som driver utvecklingen av elbilar.

Ska vi komma någonvart med Klimatfrågan, så måste vi ändra på vårt sätt att leva, och dessutom på delar av vårt ekonomiska system.

Det kan inte få vara så, att företags lönsamhet, hela tiden ska före klimat och miljö, och för den delen hur människor har det.

Exkat hur vi ska göra vet jag inte. Men verklig demokrati, minskade ekonomiska klyftor, okad jämlikhet/ jämställdhet av olika slag, och regleringar av företagen ingår antagligen i konceptet.
 
Det var lite det där jag tänkte på med hur tysta det är - trafikfaran.
Det är bara i låga hastigheter som elbilar är så tysta att det blir ett problem, på de flesta gator är det inte motorljudet utan vibrationer, däck mot asfalt osv som låter. Det forskar om det och det regleras. Jag vet att det finns ett projekt med en gångtrafikantsimulator där de bland annat tittar på hur gångtrafikanter reagerar på tysta elbilar osv. Det ska bli intressant att se resultaten framöver.
 
Ja faktiskt. Konsumentelektroniken är en jättebov som det inte talas om så mycket längre. Där pratade man tidigt (slutet på -80-talet) om återviningen av materialen hos dom tillverkande bolagen. Men sen dog den debatten ut eftersom det var viktigare att få ut "årets modell" och att sälja mer :banghead:
Guden mammon regerar i världen, tyvärr!
Min poäng är att få lägger någon större vikt vid konfliktmineraler när de köper mobiltelefoner och laptops, men när det kommer till elbilar så blir det helt plötsligt ett starkt argument mot elbilar.
 
Om det blir problem med elförsörjningen hoppas jag att man fattar nya beslut isf.

Gällande sista stycket så lade jag in en länk från naturvårdsverket där det står att utsläppen från värmeverken minskar eftersom vi främst eldar bioavfall och biomassa.

Än så länge har vi ju kärnkraften och jag har iaf hopp om att saker hinner hända innan den är borta helt.
Det är redan problem med elförsörjningen på vissa ställen och går ut varningar som ingen bryr sig om tex kring jul och större högtider när alla är hemma och har massor med belysning på, lagar mat samtidigt osv.
 
Min poäng är att få lägger någon större vikt vid konfliktmineraler när de köper mobiltelefoner och laptops, men när det kommer till elbilar så blir det helt plötsligt ett starkt argument mot elbilar.
Åtminstone jag, har varit medveten om detta sedan mitten-slutet på 1990-talet, och därför avstått från att köpa nya datorer/mobiltelefoner/TV-apparater/elhandverktyg så länge de befintliga går att använda.
Så för mig är det inte "bara" ett argument mot elbilar...

Ett sätt som används för att tvinga "oss" att köpa nytt innan prylen verkligen "går sönder", är uppgraderingar/nya versioner av sådant som operativsystem, nya standarder för lagring, eller något annat som gör att det inte längre "går" att använda den gamla prylen.

Ett exempel kan vara hur mobilt Bank-ID kräver minst Android version x.x (minns inte just nu vilken version), för att fungera sedan en tid tillbaka, och så går det inte längre att uppgradera mobilen eller surfplattan till den version som krävs.
Vill man då fortsätta att betala räkningar, och/eller swisha, så tvingas man skaffa en ny mobil/surfplatta där den aktuella versionen av operativsystemet finns...

Personligen tycker jag att det har lite av löjets skimmer över sig, när folk tycker att det är nödvändigt att ha sådant som ett aktivitetsarmband, för att kunna "träna".
Man behöver inte mäta varje steg, eller hålla järnkoll på pulsen, eller sin sömntid, om man är en frisk person som vill träna för att må bra.
Det räcker med att komma ihåg att gå på träningspasset, och/eller kanske skriva upp på ett papper, hur ofta, hur länge, ungefär hur långt man nu tränade.
Onödig pryl!
Liksom brödrostar, kylskåp, ugnar, och gud vet vad, som ska vara kopplade till mobilen...

Det är naturligtvis en helt annan sak, om det är personer med funktionsvariationer, som använder prylarna för att höja sin livskvalitet på olika sätt.

Snacka om att driva fram teknikprylar, som förbrukar jordens resurser i onödan...
 

Hästmänniska och Häst

  • Equilab eller Ridely?

Hästavel och Grenar

Hund, Katt och Andra djur

Allmänt, Fritid och Barn

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Upp