Bukefalos 25 år!

Covid-19 del 11

Ja då är det ju farligt på riktigt, men jag tycker att det är fullt rimligt att reagera som medborgare också när vårdpersonal uttrycker sig så att förtroendet för vården riskerar att skadas.
Fast när ska medborgarna inse att även vårdpersonal är människor? Att det är människor som sliter röven av sig för att sjuka ska få må bra? Att det är människor som tar hand om den som väljer att stå över samhället och tänker på sig själv först. Det är sån jäkla fokus på ovaccinerade och att de inte ska skammas på något vis, men jisses liksom, den som får betala ett rätt högt pris för den ovaccinerades val är inte bara den utan vårdpersonalen. Jag tycker att man ska tänka på det innan man beslutar sig för att förtroendet för vården minskar pga sådana uttalanden. Det är fullt rimligt att reagera som vårdpersonal när man har jobb upp över öronen och så får man ytterligare att göra när det kommer ovaccinerade som lätt hade kunnat vaccinera sig, men valt att avstå. Det är faktiskt mänskligt att känna frustration då.

När vården börjar vårda vaccinerade framför ovaccinerade då är det lägga att skrika, och det är jag inte sen på bollen att göra, för det är fel.
 
Jag håller helt med om att man bör göra vad man kan, men det är en annan diskussion än det jag skrev. Om man ska stå till svars för sina val, och därmed bli nekad vård vid kris, behöver även de som förespråkat utförsäljning stå till svars. (Men för att vara tydlig så vill jag själv inte ha det så alls, utan vill att behov och prognos ska styra vid kris).

Med införandet av vaccinpasset kom också beskedet att ovvacinerade INTE behöver hålla avstånd på 100+-evenemangen. Jag tycker att det skapar en skev syn att det endast är ovvacinerade som smittar, trots att även vaccinerade gör det och att personer i riskgrupp därmed knappast kan känna sig trygga i trängsel även om trängseln utgörs av vaccinerade personer.
Har redan påpekat det, men jag är ändå tacksam för att man i samma veva sa att man inte utesluter att det kanske kommer krävas fler åtgärder än vaccinationsbevis om det blir större smittspridning.
 
Sedan är jag också fascinerad över att det finns folk som absolut vägrar covidsprutan, för att de tycker att den obeprövad och utan långtidsstudier, men de kan tänka sig att ta Ivermectin, ett preparat som INTE är testat för covid, där man INTE vet vilka biverkningar det kan ha eller ens vilken dos som är rätt. :banghead:
Med tanke på att medlet använts på människor i över 30 år och i stor skala så har man nog ganska bra koll på vilka ev. biverkningar som kan komma.
 
Sedan är jag också fascinerad över att det finns folk som absolut vägrar covidsprutan, för att de tycker att den obeprövad och utan långtidsstudier, men de kan tänka sig att ta Ivermectin, ett preparat som INTE är testat för covid, där man INTE vet vilka biverkningar det kan ha eller ens vilken dos som är rätt. :banghead:
Jag kan också tycka det är aningen själviskt att vänta x antal år på att se hur vaccinet påverkat andra, innan man själv tar det. Om alla tänkte så, skulle där inte finnas några långtidsstudier etc eftersom ingen skulle vaccineras med medlet. Man vill alltså gärna att andra ska agera försökspersoner bara man själv slipper.
 
Med tanke på att medlet använts på människor i över 30 år och i stor skala så har man nog ganska bra koll på vilka ev. biverkningar som kan komma.
Jo, men det kan ju tänkas att det är en helt annan dos som behövs mot covid. En högre dos kan ge biverkningar som inte uppkommer vid en lägre dos.
 
Fast när ska medborgarna inse att även vårdpersonal är människor? Att det är människor som sliter röven av sig för att sjuka ska få må bra? Att det är människor som tar hand om den som väljer att stå över samhället och tänker på sig själv först. Det är sån jäkla fokus på ovaccinerade och att de inte ska skammas på något vis, men jisses liksom, den som får betala ett rätt högt pris för den ovaccinerades val är inte bara den utan vårdpersonalen. Jag tycker att man ska tänka på det innan man beslutar sig för att förtroendet för vården minskar pga sådana uttalanden. Det är fullt rimligt att reagera som vårdpersonal när man har jobb upp över öronen och så får man ytterligare att göra när det kommer ovaccinerade som lätt hade kunnat vaccinera sig, men valt att avstå. Det är faktiskt mänskligt att känna frustration då.

När vården börjar vårda vaccinerade framför ovaccinerade då är det lägga att skrika, och det är jag inte sen på bollen att göra, för det är fel.

Men har jag någonstans gett uttryck för att inte förstå att personalen är trött...?
 
Har redan påpekat det, men jag är ändå tacksam för att man i samma veva sa att man inte utesluter att det kanske kommer krävas fler åtgärder än vaccinationsbevis om det blir större smittspridning.

Fast det var väl främst att utöka vaccinpasset, t ex även till restauranger? Jag förstår att du hoppas på andra åtgärder.
 
Men har jag någonstans gett uttryck för att inte förstå att personalen är trött...?
Du fortsätter poängtera att medborgarna ska reagera och att vårdpersonalen inte ska göra skillnad på ovaccinerad och vaccinerad. Har jag skrivit att det är ok att göra det? Är det inte så att jag har skrivit att kommentarer om att ovaccinerade inte hade varit där om de hade varit vaccinerade snarare är ett uttryck för frustration än att göra skillnad? Därför upprepar jag mig, mig veterligen betyder inte kommentarerna från vården att de faktiskt gör skillnad, onödigt att göra en höna av en fjäder med andra ord.
 
Jag kan också tycka det är aningen själviskt att vänta x antal år på att se hur vaccinet påverkat andra, innan man själv tar det. Om alla tänkte så, skulle där inte finnas några långtidsstudier etc eftersom ingen skulle vaccineras med medlet. Man vill alltså gärna att andra ska agera försökspersoner bara man själv slipper.
I detta handlar det också om ett sjukvårdsförakt jag tycker mig sett växa fram mer och mer under de senare decennierna, man litar inte på läkare, man tycker att läkare ska bara kunna och veta bota allt och kan de inte det så är vården skit och man ifrågasätter och googlar sig fram till sjukdomar och lösningar själv. Det har vi även sett här på buke då och då. Man öppnar för profit på vård med privatiseringar och då ser man med ett visst typ av filter för ögonen pengahunger och korrumption i sjukvårdssystemet, både här och på platser där man har ett mer utvecklat sjukvårdssytem där läkemedelsbolag har stort inflytande. Man har en stor okunskap, brist på respekt för den kunskap vården har och skepsis mot sjukvården helt enkelt och jag tror det är en stor del i att "inte vilja vara en försökskaninn". I mina ögon är det ett naivt sätt att se på världen. Det är beslut att inte ta vaccin, eller "inte tro på vaccin" - man utgår från att världen är korrupt helt enkelt och tror sig se och förstå mer än andra. Vi lever i ett informationssamhälle och i det tror sig många 'veta bättre' av ett oerhört selektivt informationsflöde.
 
I detta handlar det också om ett sjukvårdsförakt jag tycker mig sett växa fram mer och mer under de senare decennierna, man litar inte på läkare, man tycker att läkare ska bara kunna och veta bota allt och kan de inte det så är vården skit och man ifrågasätter och googlar sig fram till sjukdomar och lösningar själv. Det har vi även sett här på buke då och då. Man öppnar för profit på vård med privatiseringar och då ser man med ett visst typ av filter för ögonen pengahunger och korrumption i sjukvårdssystemet, både här och på platser där man har ett mer utvecklat sjukvårdssytem där läkemedelsbolag har stort inflytande. Man har en stor okunskap, brist på respekt för den kunskap vården har och skepsis mot sjukvården helt enkelt och jag tror det är en stor del i att "inte vilja vara en försökskaninn". I mina ögon är det ett naivt sätt att se på världen. Det är beslut att inte ta vaccin, eller "inte tro på vaccin" - man utgår från att världen är korrupt helt enkelt och tror sig se och förstå mer än andra. Vi lever i ett informationssamhälle och i det tror sig många 'veta bättre' av ett oerhört selektivt informationsflöde.
Du blandar och ger här, vad är det du vill säga egentligen. Du verkar dra upp allt som du anser är negativt med sjukvården och sen koppla samman det med oviljan att ta vaccin som om de är roten till allt ont.

Givetvis finns det säkert någon som föraktar sjukvården bland de som inte vaccinerar sig, liksom det finns de som är rädda, de som har tomtar på loftet och en del som bara inte orkar. Jag tror dock att de som inte vaccinerar sig har väldigt lite med privatiseringen av vården eller har någon uttalad pengahunger eller företrädet läkemedelsbolag.
 
"FHM presenterar ett förslag på regler som ska gälla från den 1 december för att få anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 100 deltagare utan vaccinpass.
Deltagare ska ha en anvisad sittplats, och sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap och max uppgå till åtta personer.

Arrangörer ska även informera om hur smittspridning kan undvikas och göra det möjligt för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit. Även mässor tvingas vidta åtgärder, enligt förslaget som nu skickas på remiss.
"

Förstår jag det rätt så kan arrangörer antingen kräva vaccinpass om de har utarbetade rutiner för hur den kontrollen ska göras, eller så vidtar man åtgärder enligt ovan?
 
"FHM presenterar ett förslag på regler som ska gälla från den 1 december för att få anordna allmänna sammankomster och offentliga tillställningar med över 100 deltagare utan vaccinpass.
Deltagare ska ha en anvisad sittplats, och sällskap ska kunna hålla minst en meters avstånd till andra sällskap och max uppgå till åtta personer.

Arrangörer ska även informera om hur smittspridning kan undvikas och göra det möjligt för deltagare att tvätta händerna eller använda handsprit. Även mässor tvingas vidta åtgärder, enligt förslaget som nu skickas på remiss.
"

Förstår jag det rätt så kan arrangörer antingen kräva vaccinpass om de har utarbetade rutiner för hur den kontrollen ska göras, eller så vidtar man åtgärder enligt ovan?
Ja
 
Ja då är det ju farligt på riktigt, men jag tycker att det är fullt rimligt att reagera som medborgare också när vårdpersonal uttrycker sig så att förtroendet för vården riskerar att skadas.
Ja, jag håller med där. Jag har ett par vänner som jobbar på IVA och deras facebook-inlägg är riktigt obehagliga där de (innan vaccinpass osv var på tal) skrev så hemska saker om folk som var inlagda på deras IVA, att de ville dra ut livsuppehållande åtgärder för de som vårdades får skylla sig själva eftersom de hade gått utan munskydd osv osv osv och det tog ännu mer fart nu efter vaccineringen. Det var långa inlägg och visade ett stort människoförakt. Nu är de inte mina vänner längre.
 
Ja, jag håller med där. Jag har ett par vänner som jobbar på IVA och deras facebook-inlägg är riktigt obehagliga där de (innan vaccinpass osv var på tal) skrev så hemska saker om folk som var inlagda på deras IVA, att de ville dra ut livsuppehållande åtgärder för de som vårdades får skylla sig själva eftersom de hade gått utan munskydd osv osv osv och det tog ännu mer fart nu efter vaccineringen. Det var långa inlägg och visade ett stort människoförakt. Nu är de inte mina vänner längre.
Jag tror dock att den typen av uttalande är ett tydligt tecken på hur stor belastningen på IVA-personalen är och hur utmattade de är. Sådana saker säger man inte om man är i psykisk och fysisk balans.

När min yngste son var bebis, lämnade jag hans storasyster på förskolan en dag strax efter sommaruppehållet. Det hade precis börjat skolas in nya barn på småbarnsavdelningen. När jag skulle öppna grinden och gå ut, stod det därför några 1-åringar där och var ledsna. En förskolepedagog kom och ledde undan barnen och ursäktade dem med att "ja, vi har ju fått nya små råttor". Jag reagerade på att hon kallade de små barnen för råttor, och dessutom inför en förälder. En dryg vecka senare, fick jag höra av den övriga personalen att just den pedagogen blivit sjukskriven för utbrändhet. Hon måste ha varit så utmattad när jag pratade med henne, att hon inte orkade hålla fasaden uppe. Däremot tror jag inte att hon faktiskt tyckte att barnen var råttor, utan det var frustrationen och tröttheten som talade.
 
Jag tror dock att den typen av uttalande är ett tydligt tecken på hur stor belastningen på IVA-personalen är och hur utmattade de är. Sådana saker säger man inte om man är i psykisk och fysisk balans.

När min yngste son var bebis, lämnade jag hans storasyster på förskolan en dag strax efter sommaruppehållet. Det hade precis börjat skolas in nya barn på småbarnsavdelningen. När jag skulle öppna grinden och gå ut, stod det därför några 1-åringar där och var ledsna. En förskolepedagog kom och ledde undan barnen och ursäktade dem med att "ja, vi har ju fått nya små råttor". Jag reagerade på att hon kallade de små barnen för råttor, och dessutom inför en förälder. En dryg vecka senare, fick jag höra av den övriga personalen att just den pedagogen blivit sjukskriven för utbrändhet. Hon måste ha varit så utmattad när jag pratade med henne, att hon inte orkade hålla fasaden uppe. Däremot tror jag inte att hon faktiskt tyckte att barnen var råttor, utan det var frustrationen och tröttheten som talade.
Med all respekt för IVA-personal men vi är många som jobbat snart i 1.5 år utan semester för att hantera pandemin utanför vårt dagliga arbete. Det betyder inte att man i sin professionella roll "kräker" ur sig på sociala medier, det behövs ibland att lätta på trycket men då gör man det i andra forum, på sin arbetsplats eller till sin bästa vän.
 

Lovisaleonora

Moderator
Detta rapporteras idag, www.sydsvenskan.se
-------
Covidfallen i Skåne ökar nu för sjätte veckan i rad, liksom belastningen på sjukvården.
– Skånsk sjukvård är beredd – men vår uthållighet har satts på sin yttersta gräns. Vår personal är väldigt trött, säger Skånes hälso- och sjukvårdsdirektör Pia Lundbom.
-------

Jag förstår sjukvården. Ja, det finns andra som har jobbat mycket - en av våra advokater är t ex på gränsen till utbränd. Och ett par andra samarbetspartners har redan gått in i väggen. Men vad gäller just vården är ju en bra början att fler vaccinerar sig så de slipper hamna där.
 

Liknande trådar

Kropp&Själ Hmm, hur ska jag börja det här inlägget? Det finns så mycket jag vill säga men jag vet inte vart jag vill komma med det. Jag är i yngre...
Svar
5
· Visningar
1 954
Skola&Jobb Min partner har testat positivt för covid-19 och jag meddelade min ena arbetsgivare (jobbar extra som personlig assistent, 10 %, enda...
2
Svar
30
· Visningar
3 556
  • Artikel
Dagbok Jag har aldrig skrivit i den här delen av forumet förut men det här är nog i allmänhet ett rätt dåligt diskussionsunderlag då det är så...
2 3
Svar
41
· Visningar
2 290
  • Låst
Kropp&Själ Återupptar snacket om det lilla fula viruset och sjukdomen det orsakar... Här är min sammanfattning. Det finns en hel del åsikter om hur...
99 100 101
Svar
2 005
· Visningar
101 892

Bukefalos, Hästnyheter, Radannonser

Allmänt, Barn, Dagbok

Hund, Katt, Andra Djur

  • Kattsnack #8
  • Uppdateringstråd 25

Hästrelaterat

Omröstningar

  • Vackra vinterord
Upp